Splint
Hjemmeservice
Splint
Hjemmeservice
 
   
   
  Profil 
  Vinduespolering ude 
  Vinduespolering inde 
  Rengøring 
  Hovedrengøring 
  Tæpperensning 
  Handyman-service 
  Hækklipning og have 
  Rensning af tagrender 
  Tømning af dødsbo 
  Miljømål 
  Kontakt 

Rensning af tagrender


Tagrender bør renses 1-2 gange hvert år

Splint Hjemmeservice kan rense og efterse tagrender. Er de ikke i orden, er der risiko for overløb, skader på bygninger og tilstopning af afløb eller kloak.
Vinduespolering med rentvandsanlæg
Kig til tagrenderne mindst én gang om året, helst to. Efter løvfald bør både tagrender og sandfangsbrønde renses for blade, små­grene, sand m.m. Samtidig bør render og afløb ses efter for evt. skader og utætheder.

Når vinteren er ovre, er det en god ide med det andet eftersyn.

Tagrender renses på stige op til 1. sals højde. Efterfølgende etager fra lift.


Splint Hjemmeservice ● Lunden 18 ● Hjordkær ● 6230 Rødekro ● tlf. 74 66 69 61 eller 20 68 18 69